Bonny-Bock Kft.

Kiadásai bevételt termelnek.

Hírek

Nyitólap / Hírek / Mert a legjobb sztorikat az élet írja...

Mert a legjobb sztorikat az élet írja...

Írta: Miskei Ildikó Dátum: 2015-11-02

A napokban egy új KATA­s ügyfelünk mesélt egy ismerõsérõl, aki – bár a tevékenység, amit

végez, az egyik legjobb példa arra, kinek való, kinek jó igazán a KATA – nem mert belépni az adó

hatálya alá, mivel jellemzõen csak egy cég felé számláz ki hónapról hónapra. Félelmének oka:

attól tartott, hogy majd rásütik, munkaviszonyt leplez a vállalkozása. Sok minden jutott eszembe a

történetet hallgatva, de most csak a szakmai részére fogok szorítkozni, egyéb aspektusait – hogy

például miért fél valaki ma Magyarországon egy olyan adózási módot kihasználni, amit pont az

ilyen tevékenységet végzõk adó­ és adminisztrációs terheinek megkönnyítésére hoztak létre – most

nem venném sorra.

Tehát: a kisadózó vállalkozások tételes adójában van egy fejezet, ami kifejezetten arról szól,

hogyan lehet eldönteni, hogy teljes biztonsággal védhetõ lesz a számlázásunk adott megbízó felé

és fel sem merülhet majd, hogy valójában ez bújtatott munkaviszony lenne. Bemásolom ide a

törvény szövegét, mivel ez bárki számára emészthetõ formában íródott:

Munkaviszonytól való elhatárolás

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet (munkaviszony vélelme) akkor kell megdõltnek

tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti

adatszolgáltatásra köteles személytõl szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység

végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti

adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

Mirõl is van itt szó? Ha a fenti 6 pontból legalább kettõre nyugodt szívvel rá tud valaki bólintani,

nincs miért aggódnia, akkor sem, ha a teljes bevétele egy adott vállalkozástól (megbízótól/cégtõl)

származik.

Mit is jelentenek az egyes pontok és az azokban használt kifejezések?

a) Gondolom ez egyértelmû, ha a feladatot, amelyre szerzõdtem, akár alvállalkozóval akár

alkalmazottal is végeztethetném vagy végeztetem is

b) Itt a 13. § szerinti adatszolgáltató alatt azt a céget/vállalkozást értjük, akinek mi számlázunk,

megspékelve azzal, hogy ha adott évben egy megbízónknak egy millió forintot meghaladóan

állítunk ki számlát, akkor azt év végén be kell jelentenie a megbízónknak is és nekünk is. Errõl

szól a 13. §. Tehát, ha a bevételünk éves szinten mondjuk két millió forint, de ez 50­50 %­ban

(vagy még több felé) oszlik meg különbözõ megbízók között, akkor ez a pont is pipa. (a példánk

esetében ez biztosan nem lesz igaz, de sebaj, van még további négy lehetõségünk)

c) c) Ez a pont arról szól, hogy a tevékenységet, amit végzek, önállóan végzem, a megbízom

semmilyen formában nem utasíthatott az eredmény elérésének érdekében. Ez elég jó kis pont,

mindenféle ügynöki tevékenység esetében jól védhetõ, adott a cél, de hogy azt hogyan érem el, az

én döntésemen, ötletességemen, képességeimen múlik.

d) d) Ezt gondolom nem is kell magyarázni, ha valaki otthonról dolgozik vagy általa bérelt

irodában, mûhelyben stb. ez a pont oké. És akkor is, ha a munkavégzésnek igazán nincs is helye –

megint csak az ügynöki tevékenységre gondolok ­ de az ehhez tartozó háttérmunkákat mondjuk

ténylegesen otthon végzem. Ez persze nem jelenti azt, hogy soha, semmilyen formában ne

jelenhetnék meg a megbízóm telephelyén. :)

e) A munkaeszközöket nem a megbízom bocsájtja a rendelkezésemre. Tehát például saját

autóval megyek az ügyfelekhez, saját telefont, számítógépet használok. Természetesen

ezeket a költségeket majd a megbízóm felé kiállított számlában érvényesíteni fogom, akár

nevesítve, de ez egyáltalán nem szükséges.

f) A megbízom nem rendelkezik az idõmmel, nem határozza meg, hogy a cél elérése érdekében

mikor és mennyit dolgozzak. Praktikusan ez azt jelenti, hogy nem célszerû blokkolni a

megbízónknál vagy bármilyen egyéb módon az ottani alkalmankénti jelenlétünket dokumentálni.

Van még egy g) pont is (nem ez nem az a G pont :)), de ezzel inkább nem terhelnék senkit, az

elõbbi hat pontból is össze kell jöjjön kettõ, mert ezek azok a feltételek, amelyek hétköznapi

szinten vizsgálhatóak, bárki számára megemészthetõk. Ha ezekbõl nem tudunk magunkévá tenni

kettõt, amiben hiszünk, hogy bizonyíthatóan megállja a helyét, akkor tényleg elgondolkodtató a

KATA.

De visszatérve a történet elejére, nézzük most meg, miért is ne lehetne egy ingatlan közvetítõ

egyéni vállalkozó KATA­s nyugodt szívvel, akkor is, ha egész évben csak egy megbízó felé

számláz?

­ Már az elsõ pont is megáll, még akkor is, ha valójában nem vesz igénybe alvállalkozót és

alkalmazottja sincs. Itt arra kell figyelni, hogy a megbízójával kötött szerzõdésben szerepeljen,

hogy a feladat ellátása során igénybe veheti harmadik fél (alvállalkozó) közremûködését is.

­ A második pont kiesik, megyünk tovább.

­ C pont, ez megint szerzõdés kérdése, bele kell írni a megbízóval kötött szerzõdésbe, hogy

Megbízott (vagy is mi) önállóan végezzük a tevékenységet, Megbízó az eredmény elérése

érdekében nem ad, és nem adhat utasításokat Megbízottnak. (az ügyvéd tudni fogja, milyen a jó

Megbízási szerzõdés :))

­ D pontról többet nem írnék, lsd. fentebb

­ E pont: Egy ingatlan ügynök általában úgy is a saját eszközeit használja, szerintem ezt is

túltárgyaltuk. Ahogy írtam is, a felmerült költségeit próbálja tovább számlázni, már ha a megbízója

hajlandó kifizetni. Megint csak a megbízási szerzõdésbe érdemes beleírni, hogy a Megbízott, vagy

is mi, a saját eszközeit használja.

­ F pont, megint csak maga a tökély, hiszen minden ingatlan ügynök saját maga szervezi a napját a

feladatait, ez megint pipa.

Általában elmondható, fontos, hogy a megbízási szerzõdés jól legyen megírva, tartalmazza eleve

azokat a pontokat, melyeket úgy gondoljuk, hogy megállják a helyüket, majd pedig ügyeljünk arra,

hogy néhány ostoba banánhéjon – mint például egy jelenléti ív – nehogy elcsússzunk.

Azt is érdemes tudni, vannak tipikus tevékenységek – ilyen az összes ügynöki tevékenység is –

melyeknél az adóhivatal is tisztában van a ténnyel, hogy jellemzõen vállalkozóként végzik azt,

ezért ezekben az esetekben eleve sem várható, hogy vizsgálnák a munkaviszonytól való

elhatárolást.

Ha ezek után úgy döntött, bátran belevág és mostantól KATA­zni fog, ajánlom Önnek KATA

Klubunkat, ahol évi 18 000,­ Ft (+áfa) tagsági díj megfizetése mellett jogosult tanácsadásra, segítõ

támogatásra az egész év folyamán.

Bõvebben: http://bonnybock.hu/kata.php

Ha pedig kérdése lenne hívjon minket: 0630­9222­798