Bonny-Bock Kft.

Kiadásai bevételt termelnek.

Hírek

Nyitólap / Hírek / EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszer

EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszer

Írta: Miskei Ildikó Dátum: 2015-01-05

A bejelentést elsõ alkalommal a 2015. január 1-jén és azt követõen megkezdett fuvarozások tekintetében kell teljesíteni. A fuvarozás megkezdésén a gépjármûre történõ felrakodást kell érteni.

Ezen adatok egy része (termék tömege, értéke, a szállító gépjármû rendszáma) a szállítmány megérkezéséig módosítható, és az átvételi (kirakodási) helyre érkezés idõpontját követõ munkanapon is elegendõ rögzíteni. A gépjármû rendszámának megadása nem feltétele az EKÁER szám megállapításának, azonban a fuvarozás megkezdéséig ezt az adatot is rögzíteni kell.

Az EKAER szám 15 napos érvényességi ideje alatt lehetõség van az EKAER szám adózó (törvényes képviselõje, állandó meghatalmazottja) vagy a teljes körû adatbejelentési joggal rendelkezõ személy általi érvénytelenítésére is, azaz a fuvarozás meghiúsulása jelenthetõ be ily módon. Fontos kiemelni, hogy az EKAER szám az érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, annak lejártát követõen új számot kell igényelni.

I. Az új bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök

Bejelentési kötelezettség terheli

1) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

2) Magyarország területérõl az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint

3) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történõ elsõ adóköteles termékértékesítést

folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjármûvel (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegû gépjármûvel) közúti fuvarozás keretében végzik. (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység).

II. Mentesség

A mentességi szabályok köre három csoportra osztható. 

- Az útdíjköteles gépjármûvel végzett ún. gyûjtõfuvarokat (több címzett részére kisebb mennyiségû termékeket egy gépjármûvön szállító fuvarok) mentesítõ szabály alapján nem terheli bejelentési kötelezettség:

a) az adózót, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjármûvel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg, valamint

b) az adózót, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjármûvel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. 

- Nem kell bejelenteni a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgõt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenõrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E-85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármûvel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységet.
- Az egyes nemzetbiztonsági, közegészségügyi, katasztrófavédelmi feladatokat ellátó gépjármûvekkel történõ közúti fuvarozási tevékenységet szintén nem kell bejelenteni, úgy mint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyûlési Õrség gépjármûvével, illetve a segélyszállítmányt szállító gépjármûvel végzett szállítást. 

Bõvebben:

https://ekaer.nav.gov.hu/