Bonny-Bock Kft.

Kiadásai bevételt termelnek.

Hírek

Nyitólap / Hírek / Minimálbér 2016 - Kormányrendelet

Minimálbér 2016 - Kormányrendelet

Írta: Miskei Ildikó Dátum: 2016-01-25

A Kormány a  munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:...

Készült: 2015. december 29. kedd, 13:00

A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete

a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
 
1. §
 
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
 
2. §
 
(1) A  teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelezõ legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidõ teljesítése esetén 2016. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 639 forint.
 
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidõ teljesítése esetén 2016. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5 940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.
 
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2016. január 1-jétõl 111 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2016. január 1-jétõl 129 000 forint.
 
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi nyolc óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
 
(5) Részmunkaidõ esetén
a) az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a  munkaidõ eltérõ mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 
(2) E  rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a  2016. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
 
(3) E rendelet alkalmazásában
a)munkáltatón a költségvetési szervet,
b)munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c)alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
 
(4) Hatályát veszti a  kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök