Bonny-Bock Kft.

Kiadásai bevételt termelnek.

Hírek

Nyitólap / Hírek / Szabadságok 2015-ben

Szabadságok 2015-ben

Írta: Miskei Ildikó Dátum: 2015-01-18

Szabadságok mértéke, kiadásának módja, átvitelének lehetõsége a következõ évre 2015-ben

A szabadság mértéke 

A szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

Életkor után járó pótszabadság – elõször abban az évben illeti meg a munkavállalót, amikor a szükséges életkort betöltötte

Gyermek után járó pótszabadság – elõször a gyermek születésének évében, utoljára abban az évben, amikor 16. életévét betölti; mindkét szülõt megilleti 

Az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság – legkésõbb a születést követõ második hónap végéig, a munkavállaló kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadni 5 munkanap - ikergyermekek születése esetén 7 munkanap 

A fiatal munkavállalónak járó pótszabadság – utoljára abban az évben jár, amikor a tizennyolcadik életévét betölti 5 munkanap 

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállaló pótszabadsága 5 munkanap 

Az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállaló pótszabadsága 5 munkanap 

A rehabilitációs szakértõi szerv által megállapítottan legalább ötven százalékos mértékû egészségkárosodással rendelkezõ munkavállaló pótszabadsága 5 munkanap

A munkáltató legkésõbb a munkaviszony kezdetétõl számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót, többek között a szabadság mértékérõl, számítási módjáról és kiadásának szabályairól.

 

A szabadság kiadása

A szabadságot - a munkavállaló elõzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony elsõ három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelõ idõpontban köteles kiadni.

A szabadságot - eltérõ megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggõ napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

A szabadság kiadásának idõpontját a munkavállalóval legkésõbb a szabadság kezdete elõtt tizenöt nappal közölni kell.

A szabadságot – kivéve a munkaviszony megszüntetését- pénzben megváltani nem lehet.

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követõen kezdõdött, a munkáltató az esedékességet követõ év március 31-ig adhatja ki.

A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett kiadni, az ok megszûnésétõl számított hatvan napon belül ki kell adni.

Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdõdik és a szabadság következõ évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

 A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a mûködését közvetlenül és súlyosan érintõ ok esetén

 A munkavállalónak a kiadás idõpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. A szabadság alatti tartózkodási helyrõl a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idõ a szabadságba nem számít be.

A munkaviszony megszûnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.

 

Szabadság következõ évre történõ átvitele

A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – az életkor szerinti pótszabadságot az esedékesség évét követõ év végéig is kiadhatja.