Bonny-Bock Kft.

Kiadásai bevételt termelnek.

Hírek

Nyitólap / Hírek / Az adókártya igénylés menete

Az adókártya igénylés menete

Írta: Miskei Ildikó Dátum: 2015-02-10

2006. január 1. napja elõtt született magánszemélyek, akik még nem rendelkeznek adóazonosító jellel, illetve adókártyával, a ’T34-es nyomtatványon igényelhetik meg azokat (2015. évre vonatkozóan 15T34. számú nyomtatványon).

 

Elsõ esetben történõ igénylés

 

2005. december 31. napja után született gyermeket önálló életkezdési támogatás illeti meg, melyhez az adóazonosító jelet az adóhatóság hivatalból állapítja meg.

 

2008. december 8-a után született gyermekek részére az adóhatóság az adóazonosító jel megképzésén túl az adóigazolványt (adókártyát) is kiállítja hivatalból.

 

Az újszülött részére tehát az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv adatszolgáltatása alapján az adóazonosító jelet hivatalból megképzi, az adóigazolványt hivatalból kiállítja, azt nem kell külön megigényelni.

 

2006. január 1. napja elõtt született magánszemélyek, akik még nem rendelkeznek adóazonosító jellel, illetve adókártyával, a ’T34-es nyomtatványon igényelhetik meg azokat (2015. évre vonatkozóan 15T34. számú nyomtatványon).

 

A ’T34-es nyomtatvány mellé csatolandó dokumentumok az igénylés során:

 

v  14 év alatti gyermek részére történõ igénylés esetén:

 

Ø  a gyorsabb ügyintézés elõsegítése érdekében születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya

 

v  14 év feletti gyermek részére történõ igénylés esetén:

 

Ø  személyazonosításra alkalmas igazolvány,

 

Ø  lakcímkártya

 

v  meghatalmazás, ha nem az igénylõ vagy törvényes képviselõ (pl.: szülõ) jár el

 

 

Adókártya pótlása, cseréje

 

Névváltozást (pl.: a házasságkötés miatti névváltozás) az adóhatósághoz külön nem szükséges bejelenteni (a járási hivatal okmányirodája adatot szolgáltat az adóhatóság felé), azonban, ha a névváltozás érinti az adókártyáján feltüntetett nevét, új adókártyát kell igényelnie a ’T34-es nyomtatványon.

 

Az új adókártya módosított adatokkal történõ kiadása, téves vagy megváltozott adat miatt (a megváltozott adattartalmú kártya leadása mellett) díjmentes.

 

Az adatlaphoz csatolnia kell régi adóazonosító kártyáját is, egyéb okirat másolatát nem szükséges mellékelnie.

 

A ’T34-es adatlapot aláírva 2 példányban személyesen, vagy postai úton is eljuttathatja az adóhatóság - állandó lakóhelye szerint illetékes - adóigazgatóságához, illetve amennyiben rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, abban az esetben a nyomtatvány elektronikus úton is benyújtható. Ebben az esetben is el kell juttatnia a régi adóazonosító kártyát az adóigazgatósághoz postai úton, vagy személyesen.

 

Amennyiben az adókártya ismételt kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés vagy eltulajdonítás miatt kerül sor, akkor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 3 000 Ft.

 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlaszámra (10032000-01079074) banki átutalással vagy az ügyfélszolgálaton igényelhetõ csekken lehet megfizetni, illetve a kijelölt ügyfélszolgálatokon helyben bankkártyás fizetés is lehetséges.

 

A kártya megérkezéséig az adóhatóság - lakóhelye szerint illetékes - adóigazgatóságának ügyfélszolgálata az adóazonosító jelrõl igazolást állít ki, mely a kártya kézhezvételéig érvényes.

 

A NAV weboldalai szerzõi jogvédelem alatt állnak.
A honlapon szereplõ információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetõk.